Om

Om

Niels Korsholm

Jeg har omfattende CEO og COO erfaring fra betydelige danske og europæiske Professionel Services Firms.

Jeg rådgiver nu videnbaserede virksomheder samt små og mellemstore virksomheder. Det gør jeg gerne gennem et aktivt medejerskab og gennem roller i bestyrelsen og som mentor og konsulent for den daglige ledelse.

Min erfaring dækker de flest tænkelige situationer i Professionel Services Firms, herunder: opstart, vækst, turn-around, professionalisering, strategisk transformation samt køb, salg og fusioner af virksomheder.  Min erfaring dækker Europa, og jeg har særligt godt kendskab fra UK, Frankrig, Østrig, Tjekkiet, Sverige, Norge og Danmark –  hvor jeg enten har boet eller arbejdet intensivt i mange år. Jeg har mere end 25 års P&L ansvar med konkret praktisk erfaring med alle processer og funktioner i en professionel services virksomhed.

Kultur – og herunder virksomhedskulturer – er forskellige og derfor vigtige at forstå og tage hensyn til, når man driver en international virksomhed. Jeg har dyb respekt og god forståelse for kulturelle forskelle samt, hvorledes kultur tackles.

Jeg har et omfattende personligt netværk blandt ledere og specialister i de fleste europæiske lande.

Se Linkedin for yderligere detaljer.Niels Korsholm